pkv
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 – Công đoàn Trường đại học Sài Gòn