Công đoàn bộ phận

Ban Quản lý Dự án và Hạ tầng

Nguyễn Hiếu Trung

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0937.775.612

Nguyễn Trung Phú

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0902.551.126

Lê Mỹ Linh

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0989.616.140

Hoàng Nguyên Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0915.199.519

Nguyễn Trần Vũ

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0915.199.519

Khoa Công nghệ thông tin

Nguyễn Thị Hồng Anh

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0904.025.868

Nguyễn Thanh Sang

Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS

Điện thoại: 0909.626.954

Nguyễn Trung Tín

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0909.236.008

Khoa Điện tử viễn thông

Lê Thị Thanh Thùy Mai

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0855.092.070

Nguyễn Thị Hậu

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0938.100.184

Trương Tấn

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0985.421.992

Khoa Giáo dục

Lý Kiều Hưng

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0907.353.245

Đặng Thị Thanh Hà

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0937.650.729

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0935.842.829

Khoa Giáo dục Chính trị

Tống Thị Hạnh

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0989.697.151

Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0909.267.767

Khoa Giáo dục Tiểu học và Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn

Trần Thị Hồng Nhung

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0986.939.339

Nguyễn Thị Hương

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0977.811.977

Nguyễn Ngọc Mưu

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0972.945.459

Nguyễn Thị Thu Thủy

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0912.375.679

Trần Hòa Hiệp

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0903.942.767

Khoa Giáo dục Mầm non

Lê Thị Nga

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0974.875.248

Nguyễn Thị Thanh Dung

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0908.584.319

Nguyễn Thị Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0983.682.428

Khoa Môi trường

Dương Thị Giáng Hương

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0906.694.147

Khoa Luật

Nguyễn Lâm Trâm Anh

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0917.845.929

Khoa Nghệ thuật

Hoàng Thị Hằng

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0939.153.999

Khoa Ngoại ngữ

Nguyễn Trịnh Tố Anh

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0793.710.914

Vương Thảo Nguyên

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0384.815.860

Lý Văn Hà

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0913.908.409

Khoa Văn hóa và Du lịch

Nguyễn Thị Minh Thư

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0968.818.017

Nguyễn Thị Hải Hồng

Ủy viên Ban Chấp CĐBP

Điện thoại: 0946.974.225

Nguyễn Thành Phương

Ủy viên Ban Chấp CĐBP

Điện thoại: 0932.608.796

Khoa Quản trị Kinh doanh

Từ Minh Khai

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0913.932.965

Trần Thị Thu Dung

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0942.169.769

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0934.189.976

Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên

Vũ Hoài Nam

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0915.816.990

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0944.608.082

Nguyễn Văn Tú

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0777.866.756

Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội

Trịnh Thị Thu Hiền

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0985.031.027

Trần Văn Đại Lợi

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0903.120.375

Đỗ Cao Phúc

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0937.728.969

Khoa Tài chính Kế toán

Nguyễn Thị Ngọc Tú

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0912.609.122

Trương Nguyễn Tường Vy

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0932.013.298

Phạm Thanh Trung

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0933.712.235

Khoa Thư viện Văn phòng

Hoàng Thị Phương Thúy

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0919.557.718

Khoa Toán - Ứng dụng

Hồ Hoàng Yến

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0937.550.198

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0919.141.778

Trương Hoàng Huy

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0976.404.390

Ký túc xá

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0933.418.921

Phòng Công tác Sinh viên

Trần Thị Hồng Trinh

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0917.700.087

Phòng Đào tạo

Lê Xinh Tươm

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0909.381.636

Phòng Đào tạo Sau đại học

Chu Thị Ngân

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0971.088.581

Phòng Giáo dục thường xuyên

Phạm Thị Thanh Nga

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0772.990.077

Phòng Hợp tác Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên - Trạm Y tế - Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

Lư Thị Cẩm Bích

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0336.378.187

Lương Minh Đức

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0912.200.592

Bùi Mỹ Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0942.958.580

Phòng Kế hoạch Tài chính

Lê Thị Vân Thu

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0907.536.526

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Trần Lê Khương

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0964.300.669

Phòng Quản lý khoa học

Lê Thị Thúy Hằng

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0902.969.103

Phòng Thanh tra pháp chế

Huỳnh Nguyễn Hoàng Vũ

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0984.936.148

Phòng Thiết bị

Vũ Thị Dung

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0918.662.208

Phạm Thị Thu Ly

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0935.107.089

Trần Hoài Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0907.536.526

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phan Anh Huy

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0987.684.051

Văn phòng

Vũ Thị Thùy Trang

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0903.687.868

Trung tâm Ngoại ngữ

Nguyễn Thị Dung

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0937.100.086

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Nguyễn Hữu Trọng

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0908.475.500

Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Du lịch

Nguyễn Thanh Nga

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0913.037.671

Trung tâm Học liệu

Nguyễn Tiến Tuấn

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0985.222.061

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn

Lưu Văn Dũng

Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0356.173.984

Lê Tiến Sĩ

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0937.156.307

Đỗ Cảnh Phụng

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0914.864.262

Đỗ Nguyễn Thanh Trúc

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0934.730.879

Nguyễn Ái Minh Uyên

Ủy viên Ban Chấp hành CĐBP

Điện thoại: 0765.218.531