Công đoàn bộ phận

Ban Quản lý dự án và Hạ tầng

Nguyễn Hiếu Trung

Chủ tịch CĐBP

Email: trungcoso1@gmail.com

Điện thoại: 0937.775.612

Huỳnh Hồng Hà

UV BCH CĐBP

Email: huynhhong_ha@yahoo.com

Điện thoại: 0903.382.005

Thạch Thùy Thủy

UV BCH CĐBP

Email: toquantricoso1@gmail.com

Điện thoại: 0377.326.483

Hoàng Nguyên Tuấn

UV BCH CĐBP

Email: hoangnguyentuandaihocsaigon@gmail.com

Điện thoại: 0915.199.519

Nguyễn Trần Vũ

UV BCH CĐBP

Email: tranvusgu@gmail.com

Điện thoại: 0915.199.519

Khoa Công nghệ thông tin

Phùng Thái Thiên Trang

Chủ tịch CĐBP

Email: trangpt2@gmail.com

Điện thoại: 0918.517.999

Tô Thị Ngọc Châu

UV BCH CĐBP

Email: tochaungoc@gmail.com

Điện thoại: 0973.819.867

Lê Minh Nhựt Triều

UV BCH CĐBP

Email: nhuttrieu@yahoo.com

Điện thoại: 0918.682.837

Khoa Điện tử viễn thông

Phan Quốc Cường

Chủ tịch CĐBP

Email: qcuongqldt@gmail.com

Điện thoại: 0918.050.150

Nguyễn Thị Hậu

UV BCH CĐBP

Email: nguyenthihau84@gmail.com

Điện thoại: 0938.100.184

Lê Thị Thanh Thùy Mai

UV BCH CĐBP

Email: lethuymaivt75@gmail.com

Điện thoại: 0855.092.070

Khoa Giáo dục

Lý Kiều Hưng

Chủ tịch CĐBP

Email: hungli.1108@gmail.com

Điện thoại: 0907.353.245

Đặng Thị Thanh Hà

UV BCH CĐBP

Email: hadang1106@gmail.com

Điện thoại: 0937.650.729

Nguyễn Thị Ngọc Mai

UV BCH CĐBP

Email: ngocmaidhsg@gmail.com

Điện thoại: 0935.842.829

Khoa Giáo dục Chính trị

Nguyễn Thị Hiền Oanh

Chủ tịch CĐBP

Email: hien_oanh71@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0918.059.260

Khoa Giáo dục QP-AN&GDTC

Nguyễn Đỗ Minh Sơn

Chủ tịch CĐBP

Email: nguyendominhson@gmail.com

Điện thoại: 0902.077.650

Khoa Giáo dục Tiểu học

Trần Thị Hồng Nhung

Chủ tịch CĐBP

Email: nhungsgu@gmail.com

Điện thoại: 0986.939.339

Nguyễn Thị Hương

UV BCH CĐBP

Email:  huong.nt@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0977.811.977

Nguyễn Ngọc Mưu

UV BCH CĐBP

Email: ngocmuu.dhsg@gmail.com

Điện thoại: 0972.945.459

Nguyễn Thị Thu Thủy

UV BCH CĐBP

Email: nttthuy@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0912.375.679

Trần Hòa Hiệ

UV BCH CĐBP

Email:  thhiep@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0903.942.767

Khoa Giáo dục Mầm non

Lê Thị Nga

Chủ tịch CĐBP

Email: lenga209@yahoo.com

Điện thoại: 0974.875.248

Nguyễn Thị Thanh Dung

UV BCH CĐBP

Email: dungbeu86@gmail.com

Điện thoại: 0908.584.319

Nguyễn Thị Xuân Trinh

UV BCH CĐBP

Email: xuantrinh1278@gmail.com

Điện thoại: 0903.968.336

Khoa Khoa học môi trường

Dương Thị Giáng Hương

Chủ tịch CĐBP

Email: duonggianghuong2014@gmail.com

Điện thoại: 0906.694.147

Khoa Luật

Trương Thị Tường Vi

Chủ tịch CĐBP

Email: tuongvids@gmail.com

Điện thoại: 0982.461.323

Khoa Nghệ thuật

Hoàng Thị Hằng

Chủ tịch CĐBP

Email: sgu.hoanghang@gmail.com

Điện thoại: 0939.153.999

Khoa Ngoại ngữ

Nguyễn Trịnh Tố Anh

Chủ tịch CĐBP

Email: nguyentrinhtoanh.sgu@gmail.com

Điện thoại: 0793.710.914

Đặng Trung Nam

UV BCH CĐBP

Email:  dtnamad@gmail.com

Điện thoại: 0908.201.005

Nguyễn Trung Thảo

UV BCH CĐBP

Email: trungthaosgu@gmail.com

Điện thoại: 0937.661.006

Khoa Văn hóa và Du lịch

Nguyễn Ngọc Thùy Trang

Chủ tịch CĐBP

Email: nntt85@yahoo.com

Điện thoại: 0903.332.899

Khoa Quản trị Kinh doanh

Từ Minh Khai

Chủ tịch CĐBP

Email: tuminhkhai0303@gmail.com

Điện thoại: 0913.932.965

Lê Mai Hải

UV BCH CĐBP

Email:  lemaihai@gmail.com

Điện thoại: 0906.848.879

Nguyễn Thị Thanh Tâm

UV BCH CĐBP

Email:  thanhtam923@gmail.com

Điện thoại: 0934.189.976

Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên

Vũ Hoài Nam

Chủ tịch CĐBP

Email: nam2921976@gmail.com

Điện thoại: 0915.816.990

Nguyễn Thị Hồng Thắm

UV BCH CĐBP

Email: nguyentham1509@gmail.com

Điện thoại: 0944.608.082

Nguyễn Văn Tú

UV BCH CĐBP

Email: nvtu@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0777.866.756

Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội

Trịnh Thị Thu Hiền

Chủ tịch CĐBP

Email: hienthu710@gmail.com

Điện thoại: 0985.031.027

Trần Văn Đại Lợi

UV BCH CĐBP

Email: ddailoi@gmail.com

Điện thoại: 0903.120.375

Nguyễn Thị Thanh Minh

UV BCH CĐBP

Email: thanhminh1502@gmail.com

Điện thoại: 0934.131.115

Khoa Tài chính Kế toán

Võ Đức Toàn

Chủ tịch CĐBP

Email: vdtoanpy80@yahoo.com

Điện thoại: 0983.849.380

Trẩm Bích Lộc

UV BCH CĐBP

Email:  trambichloc@gmail.com

Điện thoại: 0374.558.644

Phạm Thanh Trung

UV BCH CĐBP

Email: trung.pham25@gmail.com

Điện thoại: 0933.712.235

Khoa Thư viện văn phòng

Phạm Thị Đoan Trang

Chủ tịch CĐBP

Email: trangphamflis@gmail.com

Điện thoại: 0908.603.024

Khoa Toán - Ứng dụng

Hoa Ánh Tường

Chủ tịch CĐBP

Email: tuonghoaanhanh@gmail.com

Điện thoại: 0909.248.906

Trần Thanh Bình

UV BCH CĐBP

Email: tranthanhbinhsgu@gmail.com

Điện thoại: 0913.700.735

Hồ Hoàng Yến

UV BCH CĐBP

Email:  hhyen@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0937.550.198

Phòng Ký túc xá

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Chủ tịch CĐBP

Email: NTBN.1991@gmail.com

Điện thoại: 0933.418.921

Phòng Công tác sinh viên

Trần Thị Hồng Trinh

Chủ tịch CĐBP

Email: hongtrinhsgu@gmail.com

Điện thoại: 0917.700.087

Phòng Đào tạo

Lê Xinh Tươm

Chủ tịch CĐBP

Email: lxtuom@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0909.381.636

Phòng Đào tạo SĐH

Chu Thị Ngân

Chủ tịch CĐBP

Email: chuthingan@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0971.088.581

Phòng Giáo dục Thường xuyên

Phạm Thị Kim Phượng

Chủ tịch CĐBP

Email: kimphuong2806@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0913.602.467

Phòng Hợp tác Quốc tế và Doanh nghiệp - Y tế - Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Lư Thị Cẩm Bích

CT CĐBP

Email: lucambich160@gmail.com

Điện thoại: 0336.378.187

Lương Minh Đức

UV BCH CĐBP

Email: lgduc01@gmail.com

Điện thoại: 0912.200.592

Bùi Mỹ Ngọc

UV BCH CĐBP

Email: bmngoc92@gmail.com

Điện thoại: 0942.958.580

Phòng Kế hoạch tài chính

Trương Thị Phương Thảo

Chủ tịch CĐBP

Email: thaophuongsgu@gmail.com

Điện thoại: 0909.422.378

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Trần Lê Khương

Chủ tịch CĐBP

Email: trankhuong69@yahoo.com

Điện thoại: 0964.300.669

Phòng Quản lý khoa học

Lê Thị Thúy Hằng

Chủ tịch CĐBP

Email: thuyhang@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0902.969.103

Phòng Thanh tra pháp chế

Huỳnh Nguyễn Hoàng Vũ

Chủ tịch CĐBP

Email: huynhnguyenhoangvusgu@gmail.com

Điện thoại: 0984.936.148

Phòng Thiết bị

Phạm Thị Thu Ly

Chủ tịch CĐBP

Email: thuly2417@gmail.com

Điện thoại: 0935.107.089

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phan Anh Huy

Chủ tịch CĐBP

Email: A.huy2704@gmail.com

Điện thoại: 0987.684.051

Phòng Văn phòng

Vũ Thị Thùy Trang

Chủ tịch CĐBP

Email: trangvu10177@gmail.com

Điện thoại: 0903.687.868

Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí ngoại ngữ

Nguyễn Hải Dương

Chủ tịch CĐBP

Email: denisnguyen85@gmail.com

Điện thoại: 0937.100.086

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Lê Hùng Thanh Nhựt

Chủ tịch CĐBP

Email: lhtnhut@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0919.562.564

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Thanh Nga

Chủ tịch CĐBP

Email: ntngasgu@gmail.com

Điện thoại: 0913.037.671

Trung tâm Học liệu

Nguyễn Hoàng Tuấn

Chủ tịch CĐBP

Email: htuan108@gmail.com

Điện thoại: 0936.039.038

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn

Trần Thị Minh Hiếu

Chủ tịch CĐBP

Email: minhhieuthsg@gmail.com

Điện thoại: 0903.772.612

Lê Tiến Sĩ

UV BCH CĐBP

Email: Tiensile67@gmail.com

Điện thoại: 0937.156.307

Đặng Thị Trúc Thanh

UV BCH CĐBP

Email: tructhanh3589@gmail.com

Điện thoại: 0938.382.814

Đỗ Nguyễn Thanh Trúc

UV BCH CĐBP

Email: thanhtruc.online@gmail.com

Điện thoại: 0934.730.879

Nguyễn Ái Minh Uyên

UV BCH CĐBP

Email:  aiuyen.nguyen@gmail.com

Điện thoại: 0765.218.531