Cơ cấu tổ chức

ThS. Lê Chí Cường
Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế

Chủ tịch CĐCS

Ủy viên Ban Thường vụ

Email: lechicuong@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0908.310.486

ThS. Nguyễn Thị Mến
Phó Chánh Văn phòng

Phó Chủ tịch CĐCS

Ủy viên Ban Thường vụ

Email: mennguyen@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0909.565.161

ThS. Trần Thị Minh Hiếu
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Thực hành Sài Gòn

Ủy viên Ban Thường vụ

Email: ttmhieu@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0903.772.508

ThS. Nguyễn Hữu Phúc
Phó Trưởng khoa Điện tử Viễn thông

Ủy viên Ban Thường vụ

Email: phuc.nh@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0934.040.377

ThS. Trần Ngọc Cẩn
Giảng viên Khoa Giáo dục

Ủy viên Ban Thường vụ

Email: tranngoccan@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0907.153.191

 

Trương Thị Phương Thảo
Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

Ủy viên Ban Chấp hành

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Email: thaophuongsgu@gmail.com

Điện thoại: 0909.422.378

ThS. Cổ Tồn Minh Đăng
Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Ủy viên Ban Chấp hành

Email: ctmdang@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0906.322.969

 

TS. Trần Thị Hồng Nhung
Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng ban Nữ công

Email: nhungsgu@gmail.com

Điện thoại: 0986.939.339

ThS. Lê Xinh Tươm
Chuyên viên Phòng Đào tạo

Ủy viên Ban Chấp hành

Email: lxtuom@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0909.381.636

ThS. Từ Minh Khai
Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh

Ủy viên Ban Chấp hành

Email: tuminhkhai0303@gmail.com

Điện thoại: 0913.932.965

ThS. Dương Thị Giáng Hương
Giảng viên Khoa Môi trường

Ủy viên Ban Chấp hành

Email: huongduong@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0906.694.147

TS. Đỗ Cao Phúc
Giảng viên Khoa Sư phạm KHXH

Ủy viên Ban Chấp hành

Email: caophucdo@gmail.com

Điện thoại: 0937.728.969

ThS. Nguyễn Hiếu Trung
Chuyên viên Ban QLDA và Hạ tầng

Ủy viên Ban Chấp hành

Email: trungcoso1@gmail.com

Điện thoại: 0937.775.612