Ủy ban kiểm tra

Trương Thị Phương Thảo
Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

Chủ nhiệm

Email: thaophuongsgu@gmail.com

Điện thoại: 0909.422.378

Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Chuyên viên Ký túc xá

Phó Chủ nhiệm

Email: NTBN.1991@gmail.com

Điện thoại: 0933.418.921

ThS. Phan Anh Huy
Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ

Ủy viên

Email: A.huy2704@gmail.com

Điện thoại: 0987.684.051