Ủy ban kiểm tra

ThS. Dương Thị Giáng Hương
Giảng viên Khoa Khoa học Môi trường

Chủ nhiệm

Email: duonggianghuong2014@gmail.com

Điện thoại: 0906.694.147

Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Chuyên viên Ký túc xá

Ủy viên

Email: NTBN.1991@gmail.com

Điện thoại: 0933.418.921

Phạm Văn Phúc
Giáo viên TH học Thực hành Sài Gòn

Ủy viên

Email: hanhphucthsg@gmail.com

Điện thoại: 0908.447.263