Ban Nữ công

TS. Trần Thị Hồng Nhung

Trưởng ban

Email: nhungsgu@gmail.com

Điện thoại: 0986.939.339

ThS. Lê Xinh Tươm

Phó Trưởng ban

Email: lxtuom@sgu.edu.vn

Điện thoại: 0909.381.636

ThS. Nguyễn Thị Xuân Trinh

Ủy viên

Email: xuantrinh1278@gmail.com

Điện thoại: 0903.968.336

ThS. Nguyễn Trịnh Tố Anh

Ủy viên

Email: nguyentrinhtoanh.sgu@gmail.com

Điện thoại: 0793.710.914

ThS. Vũ Thị Thùy Trang

Ủy viên

Email: trangvu10177@gmail.com

Điện thoại: 0903.687.868