Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-CĐCS ngày 22/3/2021 của CĐCS Trường Đại học Sài Gòn về tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026,

        Sáng ngày 25/3/2021, Công đoàn Trường Đại học Sài Gòn tổ chức Hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

        Tham dự Hội nghị có Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công và Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.

        Đồng chí Trần Ngọc Cẩn – Phó Chủ tịch Công đoàn trường trình bày báo cáo tuyên truyền. Nội dung phần báo cáo gồm:

        – Các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

        – Quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử

        – Cơ cấu, tỷ lệ phân bố đại biểu ở các cơ quan trung ương, địa phương

        – Các mốc thời gian quan trọng của quy trình bầu cử

Một số hình ảnh

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyềnĐ/c Trần Ngọc Cẩn trình bày báo cáo tuyên truyền