Ngày 13/7/2023, Khối thi đua 1 tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn Khối thi đua năm học 2022-2023 tại Trường Đại học Sài Gòn.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Sáu – Trưởng ban Cán sự Giáo dục và Đào tạo Liên đoàn Lao động Thành phố; đồng chí Nguyễn Phi Hổ – Phó Trưởng ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố; đại diện một số Ban Chuyên đề Liên đoàn Lao động Thành phố; cùng đại diện Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc Khối thi đua 1 gồm: CĐCS Trường Đại học Sài Gòn, CĐCS Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM, CĐCS Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, CĐCS Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, CĐCS Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM.

        Mở đầu Hội nghị, ông Lê Chí Cường – Chủ tịch CĐCS Trường Đại học Sài Gòn, Khối trưởng Khối thi đua 1 trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn Khối thi đua 1 năm học 2022-2023; đánh giá những kết quả đạt được, những hoạt động nổi bật, đổi mới, sáng tạo của các CĐCS thành viên và nêu những hạn chế, tồn tại trong hoạt động công đoàn của Khối.

        Tại Hội nghị, các CĐCS thành viên thảo luận, thống nhất điểm, kết quả xếp loại, bình xét thành tích thi đua. CĐCS Trường Đại học Sài Gòn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đề nghị khen thưởng Cờ thi đua Liên đoàn Lao động TP.HCM. Các CĐCS thành viên còn lại xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 đơn vị được đề nghị khen thưởng Bằng khen Liên đoàn Lao động TP.HCM là CĐCS Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và CĐCS Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

        Khối thi đua đã lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phi Hổ và đồng chí Huỳnh Văn Sáu, qua đó rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức các hoạt động công đoàn và định hướng các hoạt động của Khối trong năm học tiếp theo.

        Cũng trong Hội nghị, Khối thi đua đã bầu CĐCS Trường Đại học Sư phạm TP.HCM làm Khối trưởng; CĐCS Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM làm Khối phó Khối thi đua 1 năm học 2023-2024.

Một số hình ảnh:

Toàn cảnh Hội nghị
Ông Lê Chí Cường trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn Khối thi đua 1 năm học 2022-2023
Ông Nguyễn Ngọc Trung – Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM phát biểu tại Hội nghị
Bà Phan Thị Thúy Quyên – Chủ tịch Công đoàn Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Thanh Giang – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Minh Huân – Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Phi Hổ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Huỳnh Văn Sáu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chụp hình lưu niệm