Ngày 17/12/2022, Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sài Gòn nhiệm kỳ 2022-2027 đã được tổ chức theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển.

Đến tham dự Đại hội, về phía đại biểu khách mời ngoài Trường có: Ông Phạm Chí Tâm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; Bà Vũ Thị Ngọc – Trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đại diện các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động Thành phố; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn các trường Đại học trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Về phía đại biểu khách mời Trường Đại học Sài Gòn có: PGS.TS. Phạm Hoàng Quân – Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn; TS. Hồ Kỳ Quang Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Lê Chi Lan – Phó Hiệu trưởng; TS. Võ Văn Thật – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm Trường Đại học Sài Gòn. Đặc biệt là sự có mặt của 100 đại biểu chính thức đại diện cho 37 Công đoàn bộ phận được triệu tập tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe các Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sài Gòn, nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện của Đại hội. Đại hội đã nghe các các tham luận quan trọng; tiếp thu phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo công đoàn cấp trên, của lãnh đạo Trường.

          Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành, bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sài Gòn, nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả: có 13 Ủy viên Ban Chấp hành được bầu; Ông Lê Chí Cường – Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sài Gòn, nhiệm kỳ 2022-2027.

          Ngày 22/12/2022, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sài Gòn, nhiệm kỳ 2022-2027 được tiến hành với sự có mặt của 13 ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường. Hội nghị đã kiện toàn cơ cấu nhân sự, bầu ra Ban Thường vụ, chức danh Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Kết quả:

– Bà Nguyễn Thị Mến – Phó Chánh Văn phòng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Trường;

– Bà Trương Thị Phương Thảo – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính trúng cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường.

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất số lượng ủy viên Ban Nữ công Công đoàn Trường là 05 ủy viên, do Bà Trần Thị Hồng Nhung – Chủ tịch CĐBP Khoa Giáo dục Tiểu học và Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn làm Trưởng ban. Hội nghị cũng đã thống nhất nội dung Văn kiện Đại hội; triển khai kế hoạch hoạt động; phân công công việc cho các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sài Gòn, nhiệm kỳ 2022-2027./.

          Một số hình ảnh:

Nghi thức chào cờ
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đại biểu tham gia biểu quyết các nội dung tại Đại hội
Ông Phạm Chí Tâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
TS. Hồ Kỳ Quang Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đại biểu tiến hành bỏ phiếu
TS. Hồ Kỳ Quang Minh và Ông Phạm Chí Tâm tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn Trường, nhiệm kỳ 2017-2022 mãn nhiệm k

PGS.TS. Phạm Hoàng Quân và Ông Phạm Chí Tâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Trường, nhiệm kỳ 2022-2027
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sài Gòn, nhiệm kỳ 2022-2027