Thực hiện Thông báo số 498/TB-LĐLĐ ngày 16/9/2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về phân Khối thi đua và phân công Khối trưởng, Khối phó các Khối thi đua Công đoàn cơ sở trường đại học, cao đẳng trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023, Công đoàn Trường Đại học Sài Gòn là Khối trưởng Khối thi đua 01.

        Sáng ngày 21/10/2022, Khối thi đua số 01 tổ chức họp Khối thi đua và ký kết giao ước thi đua năm học 2022-2023 tại Trường Đại học Sài Gòn.

        Tham dự buổi họp có đồng chí Huỳnh Văn Sáu – Trưởng ban Cán sự Giáo dục và Đào tạo Liên đoàn Lao động Thành phố; đồng chí Nguyễn Phi Hổ – Phó Trưởng ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố cùng đại diện Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở thuộc Khối thi đua 01 gồm: Công đoàn Trường Đại học Sài Gòn, Công đoàn Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM.

        Tại buổi họp, Khối thi đua 01 đã thông qua Kế hoạch phối hợp hoạt động của Khối; đăng ký danh hiệu thi đua và công trình công tác xã hội năm học 2022-2023. Các công đoàn cơ sở trong Khối đồng cam kết hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra; nhất trí và thống nhất các nội dung giao ước thi đua, tiến hành ký kết giao ước thi đua năm học 2022-2023.

Một số hình ảnh:

Ông Lê Chí Cường – Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sài Gòn triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động của Khối thi đua 01
Đại diện các công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua
Chụp hình lưu niệm