Chiều ngày 16/12/2021, Công đoàn Trường Đại học Sài Gòn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề toàn khóa nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

        Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công và Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.

        Đồng chí Lê Chí Cường – Chủ tịch Công đoàn Trường chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Cẩn – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường đã trình bày những nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn, giải pháp đẩy mạnh học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cũng trong Hội nghị, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận đã trao đổi, đóng góp ý kiến về tình hình thực tiễn triển khai việc học tập Chuyên đề tại đơn vị.

        Một số hình ảnh: